Obuka za zaposlene u FONDU B92

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je tokom Januara 2017.godine organizovao in-house obuku za zaposlene u Fondu B92.
Obuka je podrazumevala upoznavanje sa osnovnim pravilima i regulativama u oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja.
Kurs je organizovan u skladu sa aktuelnim i budućim zakonima Republike Srbije.
Svi polaznici su imali prilike da se tokom obuka upoznaju i sa svetskim trendovima iz oblasti arhivistike i upravljanja dokumentacijom.
Koristimo ovu priliku da se zahvalimo rukovodstvu i zaposlenima Fonda B92 koji su uspeli da pored svih tekućih obaveza uspešno savladaju obuku i još jednom na delu pokažu svoju društvenu odgovornost, pravilnim odnosom prema svojim dokumentima, koja će jednog dana postati kulturno dobro.

Digitalizacija hemeroteke Jugoslovenske kinoteke

U Multi Sali na II spratu zgrade Jugoslovenske kinoteke, Uzun Mirkova 1, Beograd, u utorak, 10. marta 2015. godine, održana je promocija prve faze programa: Digitalizacija kulturne baštine – Zbirke novinskih isečaka „Pola veka jugoslovenskog filma“ – hemeroteke biblioteke Jugoslovenske kinoteke.

Prva faza programa je realizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovime, turizma i telekomunikacija Republike Srbije,  a u organizaciji Jugoslovenske kinoteke i Centra za razvoj arhivskih tehnologija „CERAT“, uz operativnu i tehničku podršku kompanije Iron Trust d.o.o. Beograd i agencije za arhivističko tretiranje dokumentacije i građe – AskMe.

Značaj programa digitalizacije hemeroteke se ogleda u zaštiti njene originalane forme od oštećenja, uništenja i gubljenja, i pružanja mogućnosti da se na jednostavniji, komforniji i bezbedniji način, koristi njena elektronska forma.

Promociji su prisustvovali predstavnici institucija, udruženja, agencija i kompanija koje su učestvovale u realizaciji prve faze ovog programa, kao i svi koji su dali podršku i iskazali interesovanje za ovim programom.

Promocija

Document Storage Center

Osnovna delatnost kompanije Document storage center je upravljanje poslovnom arhivom sa najvišim bezbedonosnim standardima na ovim prostorima. Kompanija pruža usluge: Fizičkog skladištenja dokumentacije, Elektronskog upravljanja dokumentacijom, Sređivanje registraturskog materijala, Skeniranje i digitalizacija dokumenata, Poverljivo uništavanje dokumentacije.

BDC Ricoh

Kompanija BDC (Bureau Develompent Centar) osnovana je u Beogradu 1991. godine. BDC se od osnivanja bavi uvozom, prodajom i servisom biro-tehničke opreme na tržištu Srbije. Saradnju sa kompanijom RICOH International, kompanija ostvaruje od početka obavljanja delatnosti i ona traje do danas. Čitav spektar proizvoda, usluga i rešenja koje BDC pruža i nudi svojim klijentima bazira se isključivo na rešenjima kompanije RICOH International. Pored najnaprednijih printing rešenja kompanija svojim klijentima nudi i Managed Document Servise.

AskMe Agencija

Kompaniju ASK.me čine iskusni, sposobni i obučeni ljudi spremni da istraju u poslu i odlučni u ostvarenju ciljeva agencije. Arhivistika kao i sve delatnosti od opšteg značaja poslednjih godina se susreću sa dva međusobno protivrečna procesa: sa jedne strane izražen interes građana, društvenih organizacija i državnih organa za dostup arhivskoj građi i arhiviranje dokumenata zbog čega je čitava poplava zahteva različitih sadržaja upućenih arhivističkim ustanovama , kao i ogromne količine arhivske građe nastale u radu organa i organizacija koju je potrebno arhivirati.

PRATITE CERAT

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS Feed

Hosting Partner

mainstream

Telco Partner

Orion Telekom

Uključite se u rad centra!

Preuzmite pristupnicu

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je strateški partner Udruženja e-Razvoj.

Udruženje e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 25.03.2010. godine na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.