Uspešno realizovana edukacija: DOKUMENTACIJA – Upravljanje, zaštita, budućnost

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je u saradnji sa svojim partnerima uspešno realizovao drugi po redu edukativni seminar sa temom: DOKUMENTACIJA – Upravljanje, zaštita, budućnost. Seminar je održan u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 od 10:00 – 14:00 časova.

Interesovanje za sam seminar bilo je iznad svih očekivanja, i predavači zaposleni u Arhivu Srbije, Istorijskom Arhivu Beograda i CERAT-u su dali sve od sebe da u kreativnoj diskusiji sa polaznicima seminara prođu kroz sva interesantna pitanja koja se odnose na teme koje je seminar obuhvatao.

Edukacija je podeljena u četiri predavanja:

  1. Pravni okvir i neophodna dokumenta
  2. Lista kategorija registraturskog materijala i rokovi čuvanja / Izlučivanje berzvrednog registraturskog materijala
  3. Document Warehouse
  4. Managed Document Services.

Centar za razvoj arhivskih tehnologija koristi ovu priliku da se još jednom zahvali svim učesnicima seminara. Neizmernu zahvalnost CERAT duguje i partnerima koji su pomogli realizaciju seminara:

Document Storage Center

Osnovna delatnost kompanije Document storage center je upravljanje poslovnom arhivom sa najvišim bezbedonosnim standardima na ovim prostorima. Kompanija pruža usluge: Fizičkog skladištenja dokumentacije, Elektronskog upravljanja dokumentacijom, Sređivanje registraturskog materijala, Skeniranje i digitalizacija dokumenata, Poverljivo uništavanje dokumentacije.

BDC Ricoh

Kompanija BDC (Bureau Develompent Centar) osnovana je u Beogradu 1991. godine. BDC se od osnivanja bavi uvozom, prodajom i servisom biro-tehničke opreme na tržištu Srbije. Saradnju sa kompanijom RICOH International, kompanija ostvaruje od početka obavljanja delatnosti i ona traje do danas. Čitav spektar proizvoda, usluga i rešenja koje BDC pruža i nudi svojim klijentima bazira se isključivo na rešenjima kompanije RICOH International. Pored najnaprednijih printing rešenja kompanija svojim klijentima nudi i Managed Document Servise.

AskMe Agencija

Kompaniju ASK.me čine iskusni, sposobni i obučeni ljudi spremni da istraju u poslu i odlučni u ostvarenju ciljeva agencije. Arhivistika kao i sve delatnosti od opšteg značaja poslednjih godina se susreću sa dva međusobno protivrečna procesa: sa jedne strane izražen interes građana, društvenih organizacija i državnih organa za dostup arhivskoj građi i arhiviranje dokumenata zbog čega je čitava poplava zahteva različitih sadržaja upućenih arhivističkim ustanovama , kao i ogromne količine arhivske građe nastale u radu organa i organizacija koju je potrebno arhivirati.

PRATITE CERAT

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS Feed

Hosting Partner

mainstream

Telco Partner

Orion Telekom

Uključite se u rad centra!

Preuzmite pristupnicu

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je strateški partner Udruženja e-Razvoj.

Udruženje e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 25.03.2010. godine na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.