Digitalizacija hemeroteke Jugoslovenske kinoteke

U Multi Sali na II spratu zgrade Jugoslovenske kinoteke, Uzun Mirkova 1, Beograd, u utorak, 10. marta 2015. godine, održana je promocija prve faze programa: Digitalizacija kulturne baštine – Zbirke novinskih isečaka „Pola veka jugoslovenskog filma“ – hemeroteke biblioteke Jugoslovenske kinoteke.

Prva faza programa je realizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovime, turizma i telekomunikacija Republike Srbije,  a u organizaciji Jugoslovenske kinoteke i Centra za razvoj arhivskih tehnologija „CERAT“, uz operativnu i tehničku podršku kompanije Iron Trust d.o.o. Beograd i agencije za arhivističko tretiranje dokumentacije i građe – AskMe.

Značaj programa digitalizacije hemeroteke se ogleda u zaštiti njene originalane forme od oštećenja, uništenja i gubljenja, i pružanja mogućnosti da se na jednostavniji, komforniji i bezbedniji način, koristi njena elektronska forma.

Promociji su prisustvovali predstavnici institucija, udruženja, agencija i kompanija koje su učestvovale u realizaciji prve faze ovog programa, kao i svi koji su dali podršku i iskazali interesovanje za ovim programom.

Promocija

Promocija programa DIGITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE

Pod pokroviteljstvom i sufinansiranjem od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije,  a u organizaciji Jugoslovenske kinoteke i Centra za razvoj arhivskih tehnologija „CERAT“, realizovana je prva faza programa: Digitalizacija kulturne baštine – Zbirke novinskih isečaka „Pola veka jugoslovenskog filma“ – hemeroteke biblioteke Jugoslovenske kinoteke.

Hemeroteka predstavlja zbirku novinskih isečaka o filmu, kinematografiji i TV-u. U prvoj fazi je odabrano 10.000 najvažnijih članaka koji će kroz sistem Jugoslovenske kinoteke biti dostupni svim posetiocima u elektronskom obliku.

Digitalizacijom hemeroteke se njena originalana forma štiti od oštećenja, uništenja i gubljenja, a za potrebe istraživanja se na jednostavniji, komforniji i bezbedniji način, koristi njena elektronska forma.

Kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd je kao osnivač CERAT-a učestvovala u izradi ovog projekta.

Promocija ovog programa je zakazana za 10. mart 2015. godine sa početkom u 12.00 h, u Multi Sali na II spratu zgrade Jugoslovenske kinoteke, Uzun Mirkova 1, Beograd.

KulturnaBastina

PRATITE CERAT

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS Feed
Uključite se u rad centra!

Preuzmite pristupnicu

Hosting Partner

mainstream

Telco Partner

Orion Telekom

Printing Partner

RICOH

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je strateški partner Udruženja e-Razvoj.

Udruženje e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 25.03.2010. godine na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.

BDC Ricoh

Kompanija BDC Export – Import d.o.o. se od svog osnivanja bavi se uvozom i prodajom fotokopir aparata i štampača na tržištu Srbije. Tokom 18 godina postojanja kompanija je steklarenome na ovdašnjim prostorima i privukla pažnju usko specijalizovanog dela tržišta. Kompanija je distributer RICOH fotokopir i printer programa.

AskMe Agencija

Kompaniju ASK.me čine iskusni, sposobni i obučeni ljudi spremni da istraju u poslu i odlučni u ostvarenju ciljeva agencije. Arhivistika kao i sve delatnosti od opšteg značaja poslednjih godina se susreću sa dva međusobno protivrečna procesa: sa jedne strane izražen interes građana, društvenih organizacija i državnih organa za dostup arhivskoj građi i arhiviranje dokumenata zbog čega je čitava poplava zahteva različitih sadržaja upućenih arhivističkim ustanovama , kao i ogromne količine arhivske građe nastale u radu organa i organizacija koju je potrebno arhivirati.

Iron Trust d.o.o. Beograd

Kompanija Iron Trust je osnovana na Kipru 2001. godine i pionir je u upravljanju podacima i informacijama. Vrlo brzo se kompanija kvalitetom svojih usluga nametnula kao lider i svoje poslovanje proširila na 19 zemalja u regionu. Iron Trust d.o.o. Beograd od 2006. godine na tržištu Republike Srbije pruža uslugefizičkog i digitalnog arhiviranja, poverljivog uništavanja i konstaltinga u oblasti arhivskog poslovanja. Visok nivo profesionalizma, kao i dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti rezultirali su sa nekoliko stotina zadovoljnih klijenata u čitavoj regiji. Tehničko iskustvo zaposlenih, pouzdanost, posvećenost i poverljivost omogućili su brz i stabilan rast kompanije.